31.10.2023 • 19:15 • V47.01

Rapper Kids
Drama, Musik
FR 2021 101 min
Regie: Nabil Ayouch
Darsteller: Ismail Adouab
Nouhaila Arif
Samah Baricou